BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ CƠ SỞ SẢN XUẤT GỐM SỨ MỸ NGHỆ

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Download mẫu tại đây: MBCGS - Gốm Sứ Mỹ Nghệ 

Công ty: Doanh nghiệp Tư nhân

Địa chỉ:  Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

 

 

bao-cao-giam-sat-gom-su-my-nghe

Download file MBCGS - Mỹ Nghệ

Tóm tắt file:

 

MỤC LỤC 

 

MC LỤC HÌNH  

MC LỤC BẢNG 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

I.  THÔNG TIN CHUNG

1.1 Thông tin liên lạc

1.2 Địa điểm hoạt động

1.3 Tính chất và quy mô hoạt động

1.4 Nhu cầu nguyên liêu và nhiên liệu

1.5 Công suất hoạt động

 

II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 

2.1  Ô nhiễm nước thải 

2.1.1  Nước thải sinh hoạt

2.1.2 Nước thải sản xuất

2.1.3  Nước mưa chảy tràn 

2.2  Ô nhiễm chất thải rắn

2.2.1  Chất thải rắn sinh hoạt

2.2.2 Chất thải công nghiệp

2.2.3 Chất thải nguy hại 

2.3  Ô nhiễm khí thải và tiếng ồn 

2.3.1  Ô nhiễm khí thải

2.3.2  Ô nhiễm tiếng ồn, độ rung

 

III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐANG THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH , LẤY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG

 

3.1 Các biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động gây ô nhiễm môi trường 

3.1.1 Các biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động gây ô nhiễm của khí thải và tiếng ồn

3.1.2 Biện pháp xử lý nước thải 

3.1.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn

3.1.4  Biện pháp xử lý các tác động khác không liên quan đến chất thải

3.2  Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

3.2.1 Chất lượng môi trường nước 

3.2.2 Chất lượng môi trường không khí 

 

IV. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN TỚI

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

MỤC LỤC HÌNH

Hình 1.1 Sơ đồ quy trình sản xuất của công ty 

Hình 1 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ba ngăn

Hình 3: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải dự kiến của công ty

 

 

MC LỤC BẢNG

Bảng 1.1 Danh mục máy móc thiết bị Doanh nghiệp tư nhân Gốm Sứ Mỹ Nghệ

Bảng 1.2  Danh sách nguyên liệu thô/hoá chất và số lượng sử dụng trung bình trong

01 tháng của năm 2011

Bảng 1.3 Nhu cầu sử dụng điện nước Doanh nghiệp tư nhân Gốm Sứ Mỹ Nghệ Kim

Phát

Bảng 1.4 Số lượng lao động trực tiếp và gián tiếp của Doanh nghiệp Tư nhân Gốm Sứ

Mỹ nghệ

Bảng 1.5 Danh sách sản phẩm và sản lượng trung bình trong 01 tháng của công ty

Bảng  2.1 Chất thải khác phát sinh trung bình trong 01 tháng

Bảng  2.2 Chất thải công nghiệp không nguy hại phát sinh trung bình trong 01 tháng

Bảng  2.3 Chất thải nguy hại phát sinh trung bình trong 01 tháng 

Bảng  3.1 Phương pháp lấy mẫu và phân tích chất lượng nước thải

Bảng 3.2 Kết quả phân tích mẫu nước thải sau khi  qua HTXLNT của Doanh nghiệp tư nhân Gốm Sứ Mỹ Nghệ 

Bảng 3.3 Kết quả phân tích mẫu nước ngầmcủa Doanh nghiệp tư nhân Gốm Sứ Mỹ Nghệ

Bảng  3.4  Vị trí lấy mẫu giám sát chất lượng môi trường không khí

Bảng 3.5 Phương pháp lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí

Bảng 3.6 Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn tại Doanh nghiệp tư nhân Gốm Sứ Mỹ Nghệ

Bảng 3.7 Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của Doanh nghiệp tư

nhân Gốm Sứ Mỹ Nghệ 

Bảng 3.8 Kết quả phân tích khí thải lò hơi của Doanh nghiệp tư nhân Gốm Sứ Mỹ

Nghệ 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien