BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ QUÝ I

BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ QUÝ I

  Download mẫu tại đây: Mẫu BC-Quý I

 

 

 

bao-cao-giam-sat-moi-truong

Download file Mẫu BC-Quý I

Tóm tắt file Mẫu BCGS môi trường quý I

MC LỤC

 

1     THÔNG TIN CHUNG 

1.1       Thông tin liên lạc

1.2       Địa điểm hoạt động 

1.3       Tính chất và quy mô hoạt động

1.3.1 Loại hình hoạt động, công suất của nhà máy 

1.3.2 Quy trình công nghệ sản xuất

1.3.3 Danh mục máy móc thiết bị 

1.4       Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu sử dụng 

1.4.1 Nhu cầu nguyên vật liệu

1.4.2 Nhu cầu sử dụng điện

1.4.3 Nhu cầu sử dụng nước

2     CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

2.1       Nguồn phát sinh khí thải

- Dung môi hữu cơ

2.2       Ô nhiễm tiếng ồn, độ rung

 2.3       Nguồn phát sinh nước thải

2.3.1 Nước thải sinh hoạt 

2.3.2 Nước thải sản xuất

2.3.3 Nước mưa chảy tràn 

2.4       Nguồn phát sinh chất thải rắn

2.4.1 Chất thải rắn sinh hoạt

2.4.2 Chất thải rắn sản xuất 

2.5       Nguồn gây sự cố cháy nổ – tai nạn lao động 

2.5.1 Nguồn gây sự cố cháy nổ

2.5.2 Tai nạn lao động

3     BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1       Biện pháp khống chế khí thải

3.1.1 Khống chế bụi từ các  phương tiện vận chuyển 

3.2       Biện pháp xử lý nước thải 

3.2.1 Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 

3.2.2 Biện pháp quản lý nước mưa

3.2.3 Biện pháp xử lý nước thải sản xuất

3.3       Biện pháp quản lý chất thải rắn

3.3.1 Biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

3.3.2 Biện pháp quản lý chất thải sản xuất.

3.4       Biện pháp xử lý tiếng ồn và độ rung

3.5       Vệ sinh an toàn lao động

3.6       Biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố

4     KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, LẤY MẪU PHÂN TÍCH ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG

4.1       Địa điểm và thời gian giám sát

4.2       Chất lượng môi trường không khí.

4.2.1 Phương pháp phân tích và thiết bị đo đạc 

4.2.2 Chất lượng môi trường không khí xung quanh

4.2.3 Chất lượng môi trường không khí tại khu vực sản xuất 

4.3       Chất lượng môi trường nước thải

5     KẾT LUẬN

5.1       Kết luận 

5.2       Cam kết

5.3       Kiến nghị

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG/ HÌNH

Bảng 1 Danh mục máy móc thiết bị của công ty

Bảng 2 Nhu cầu nguyên liệu của Công ty


Bảng 3 Nhu cầu sử dụng điện

Bảng 4 Nhu cầu sử dụng nước

Bảng 5 Nhu cầu lao động 

Bảng 6 Danh sách sản phẩm và sản lượng trung bình trong 01 tháng của công ty

Bảng 7  Khối lượng các loại chất thải công nghiệp không nguy hại

Bảng 8 Khối lượng các loại chất thải công nghiệp nguy hại

Bảng 9 Phương pháp phân tích và thiết bị đo đạc vi khí hậu và không khí xung quanh

Bảng 10 Chất lượng môi trường không khí xung quanh

Bảng 11 Chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất 

Bảng 12 Chất lượng nước thải của công ty 

Hình 1 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất dày, giép

Hình 2 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn

Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien