BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Download mẫu tại đây: Mẫu BCGSCLMTDK

 

 

 

 

 

Download file Mẫu BCGSCLMTDK

Tóm tắt file BCGS chất lượng môi trường định kỳ 

MC LỤC

 

1         THÔNG TIN CHUNG

1.1        Thông tin liên lạc

1.2        Địa điểm hoạt động 

1.3        Tính chất và quy mô hoạt động

1.3.1   Loại hình hoạt động, công suất của nhà máy

1.3.2  Quy trình công nghệ sản xuất

1.3.3   Danh mục máy móc thiết bị 

1.4        Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu sử dụng

1.4.1  Nhu cầu nguyên vật liệu

1.4.2  Nhu cầu nhiên liệu 

1.4.3  Nhu cầu sử dụng diện

1.4.4  Nhu cầu sử dụng nước

1.5        Nhu cầu lao động 

2         CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

2.1        Nguồn phát sinh khí thải

2.1.1  Khí thải tại khu vực sản xuất

2.1.2 Khí thải tại nguồn 

2.2        Nguồn phát sinh nước thải

2.2.1 Nước thải sinh hoạt

2.2.2 Nước thải sản xuất

2.2.3 Nước mưa chảy tràn

2.3        Nguồn phát sinh chất thải rắn

2.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt

2.3.2 Chất thải rắn sản xuất 

2.4        Nguồn gây sự cố cháy nổ – tai nạn lao động.

2.4.1 Nguồn gây sự cố cháy nổ

2.4.2 Tai nạn lao động

3          BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐANG ÁP DỤNG VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG

 

3.1        Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang áp dụng 

3.1.1 Biện pháp khống chế khí thải

3.1.2  Biện pháp xử lý nước thải

3.1.3 Biện pháp quản lý chất thải rắn

3.1.4 Biện pháp quản lý chất thải rắn

3.1.5  Vệ sinh an toàn lao động

3.1.6 Biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố 

3.2        Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

3.2.1 Chất lượng môi trường không khí

3.2.2 Chất lượng môi trường nước

4         BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN TỚI

5           KẾT LUẬN

5.1        Kết luận 

5.2        Cam kết 

5.3        Kiến nghị

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

Bảng 1.1. Các hạng mục công trình hiện hữu của nhà máy

Bảng 1.2. Công suất hiện tại của nhà máy

Bảng 1.3. Danh mục máy móc thiết bị của công ty

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu của công ty

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của công ty

Bảng 2.1. Khối lượng các loại chất thải nguy hại 

Bảng 3.1.Phương pháp phân tích và thiết bị đo đạc vi khí hậu và không khí xung quanh

 Bảng 3.2. Phương pháp phân tích và thiết bị đo đạc khí thải tại nguồn

 Bảng 3.3. Vị trí lấy mẫu khu vực không khí xung quanh

 Bảng 3.4. Chất lượng môi trường không khí xung quanh

 Bảng 3.5. Vị trí khảo sát chất lượng môi trường không khí trong khu vực sản xuất

 Bảng 3.6. Chất lượng môi trường vi khí hậu, tiếng ồn

 Bảng 3.7. Chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất

 Bảng 3.8.  Chất lượng không khí tại nguồn thải 

 Bảng 3.9. Chất lượng môi trường không khí xung quanh 

 

DANH MỤC HÌNH ẢNH

 

Hình 1.1 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất thức ăn thuỷ sảnHình 3.1 Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải

 

Hình 3.2 Sơ đồ xử lý nước thải hiện tại của công ty

Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien