BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐINH KỲ CƠ KHÍ

co-khiBÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ CƠ KHÍ

Download mẫu tại đây: Mẫu BCMT-CƠ KHÍ

 

 

co-khi

Download file Mẫu BCMT-CƠ KHÍ

Tóm tắt file BCGS môi trường định kỳ ngành cơ khí

MC LỤC

 

MC LỤC

MC LỤC HÌNHMC LỤC BẢNG 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

I.  THÔNG TIN CHUNG

1.1  Thông tin liên lạc

1.2  Địa điểm hoạt động

1.3  Tính chất và quy mô hoạt động

1.4  Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu

1.5 Công suất hoạt động

II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

2.1  Ô nhiễm nước thải

2.1.1   Nước thải sinh hoạt

2.1.2 Nước thải sản xuất

2.1.3   Nước mưa chảy tràn

2.2  Ô nhiễm chất thải rắn

2.2.1   Chất thải rắn sinh hoạt

2.2.2 Chất thải công nghiệp

2.2.3 Chất thải nguy hại

2.3  Ô nhiễm khí thải và tiếng ồn

2.3.1   Ô nhiễm khí thải

2.3.2   Ô nhiễm tiếng ồn, độ rung

 

III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐANG THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1 Các biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động gây ô nhiễm môi trường

3.1.1 Các biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động gây ô nhiễm của khí thải và tiếng ồn: 

3.1.2 Biện pháp xử lý nước thải

3.1.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn 

3.1.4   Biện pháp xử lý các tác động khác không liên quan đến chất thải

3.2  Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

3.2.1 Chất lượng môi trường nước

3.2.2 Chất lượng môi trường không khí

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

MC LỤC HÌNH

Hình 1.1 Sơ đồ quy trình sản xuất của công ty

MC LỤC BẢNG

Bảng 1.1 Danh mục máy móc thiết bị công ty

Bảng 1.2  Danh sách nguyên liệu thô/hoá chất và số lượng sử dụng trung bình trong 01 tháng của 3 tháng cuối năm 2010

Bảng 1.3 Nhu cầu sử dụng điện nước công ty

Bảng 1.4 Số lượng lao động trực tiếp và gián tiếp của công ty

Bảng 1.5 Danh sách sản phẩm và sản lượng trung bình trong 01 tháng của công ty

Bảng  3.1 Phương pháp lấy mẫu và phân tích chất lượng nước thải

Bảng 3.2 Kết quả phân tích mẫu nước thải sau khi  qua HTXLNT của công ty

Bảng  3.3  Vị trí lấy mẫu giám sát chất lượng môi trường không khí Bảng 3.4 Phương pháp lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí

Bảng 3.5 Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn tại công ty

Bảng 3.6 Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của công ty

Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien