BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Download tại đây: Mẫu BCGS-CLMT

 

 

 

 

bao-cao-giam-sat-chat-luong-moi-truong

Download file Mẫu BCGS-CLMT

Tóm tắt file BCGS chất lượng môi trường

MC LỤC

1     THÔNG TIN CHUNG 

1.1      Thông tin liên lạc

1.2      Địa điểm hoạt động 

1.3      Tính chất và quy mô hoạt động

1.3.1   Loại hình hoạt động của công ty 

1.3.2   Công suất hoạt động của công ty

1.3.3   Quy trình công nghệ sản xuất

1.3.4   Danh mục máy móc thiết bị

1.4      Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu sử dụng 

1.4.1   Nhu cầu nguyên vật liệu

1.4.2   Nhu cầu sử dụng điện

1.4.3   Nhu cầu sử dụng nước

1.5      Nhu cầu lao động

2     CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

2.1      Nguồn phát sinh khí thải 

2.1.1   Bụi kim loại trong quá trình gia công cơ khí 

2.1.2   Hơi khí độc ở công đoạn hàn

2.1.3   Bụi sơn từ công đoạn sơn sản phẩm 

2.1.4   Khí thải từ bể mạ

2.1.5   Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

2.1.6   Khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải 

2.2      Nguồn phát sinh nước thải 

2.2.1   Nước thải sinh hoạt 

2.2.2   Nước mưa chảy tràn 

2.3      Nguồn phát sinh chất thải rắn 

2.3.1   Chất thải rắn sinh hoạt

2.3.2   Chất thải rắn sản xuất

2.4      Nguồn phát sinh tiếng ồn 

2.5      Nhiệt độ

2.6      Nguồn gây sự cố cháy nổ – tai nạn lao động

2.6.1   Nguồn gây sự cố cháy nổ 

2.6.2   Tai nạn lao động

3     BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1      Biện pháp khống chế khí thải 

3.1.1   Khống chế bụi phát sinh

3.1.2   Giảm thiểu hơi khí độc trong công đoạn xử lý bề mặt, tẩy nhờn

3.1.3   Khống chế bụi từ các  phương tiện vận chuyển

3.2      Biện pháp xử lý nước thải
 

3.2.1   Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt

3.2.2   Biện pháp quản lý nước mưa

3.3      Biện pháp quản lý chất thải rắn 

3.3.1   Biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

3.3.2   Biện pháp quản lý chất thải sản xuất 

3.4      Biện pháp xử lý tiếng ồn

3.5      Nhiệt độ

3.6      Vệ sinh an toàn lao động 

3.7      Biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố

4     KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, LẤY MẪU PHÂN TÍCH ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG

4.1      Địa điểm và thời gian giám sát

4.2      Chất lượng môi trường không khí

4.2.1   Phương pháp phân tích và thiết bị đo đạc

4.2.2   Chất lượng môi trường không khí xung quanh 

4.2.3   Chất lượng môi trường không khí tại khu vực sản xuất

4.3      Chất lượng môi trường nước

 5    KẾT LUẬN 

 5.1      Kết luận 

 5.2      Cam kết

 5.3      Kiến nghị 

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

Bảng 1 Danh mục máy móc thiết bị của công ty

Bảng 2 Nhu cầu nguyên liệu của Công ty 

Bảng 3 Nhu cầu sử dụng điện của Công ty

Bảng 4 Nhu cầu sử dụng nước của Công ty

Bảng 5 Số lượng lao động trực tiếp và gián tiếp

 Bảng 6 Khối lượng các loại chất thải công nghiệp nguy hại

Bảng 7 Phương pháp phân tích và thiết bị đo đạc vi khí hậu và không khí xung quanh

Bảng 8 Chất lượng môi trường không khí xung quanh

Bảng 9 Chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất

Bảng 10 Chất lượng nước thải của công ty

 

DANH MỤC CÁC HÌNH

 

Hình 1 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất của công ty

Hình 2 Hệ thống xử lý bụi kim loại của công ty

Hình 3 Sơ đồ hệ thống xử lý hơi khí độc của công ty

Hình 4 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ba ngăn

 

Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien