Dự án Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ

1303053161.jpgDỰ ÁN BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP.CẦN THƠ

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Tên dự án: Dự án Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ

CHI TIẾT DỰ ÁN DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

I.1. Mô tả dự án 

1.Tên dự án                                       : Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ (Quy mô 500 giường)

2. Nhóm ngành dự án                         : 

3. Chủ đầu tư                                     :

a. Địa chỉ liên lạc                             : Thành phố Cần Thơ

b. Số điện thoại/Fax                         :

4. Thời gian thực hiện dự án           : thực hiện 5 năm kể từ năm 2012. Trong 2012 chủ yếu thực hiện các công việc tư vấn.

5. Địa điểm thực hiện dự án            :Thành phố Cần Thơ

6. Diện tích sàn xây dựng               : 

7. Diện tích khu đất xây dựng         :

8. Diện tích giường bệnh                 : 

9. Quy mô bệnh viện                       : 500 giường

10. Tổng vốn dự kiến của dự án     : 

11. Hình thức cung cấp ODA         : ODA không hoàn lại

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

 

II.1. Kế hoạch xây dựng theo chỉ tiêu biên chế 500 giường 

Bệnh viện Ung Bướu TP. Cần Thơ là cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa Ung Bướu, Bệnh viện xây dựng hệ số là 1,4 người/ giường bệnh.

 

II.2. Tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên môn

Nhu cầu sử dụng biên chế đối với Bệnh viện 500 giường: 500 giường x hệ số 1,40= 700 người  (700/500 giường). Tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên môn như sau:

 

STT

Cơ cấu

Tỷ lệ

Biên chế

A

Cơ cấu bộ phận:

100%

700

1

Lâm sang

64%

448

2

Cận lâm sàng và Dược

18%

126

3

Quản lý, hành chính

18%

126

B

Cơ cấu chuyên môn:

 

 

1

Bác sĩ/ chức danh chuyên môn y tế khác

( Điều dưỡng, kỹ thuật viên)

1/3

133/399

2

DS Đại học/ bác sĩ

1/9.5

14/133

3

DS Đại học/ Dược sĩ trung học

½

14/28

CHƯƠNG III: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

 

III.1. Cơ sở pháp lý lập tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư cho Dự án được lập dựa trên các phương án thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây :

  Luật Xây dựng số 38/2008/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;

  Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;

  Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP;

  1. (1) Chi phí quản lý dự án:
  • Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
  • Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:
  • Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư.
  • Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình.
  • Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
  • Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình;
  •  

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 

 

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien