Bảng tiến độ thi công dự án Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Cà Mau

xu_ly_nuoc_ngam_2070385957BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CÀ MAU

Hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải, công suất 200m3/ngày

Tổng thời gian xây dựng: 30 ngày

Bang-tien-do-thi-cong -he-thong-xu-ly-nuoc-thaiBẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

Tags: Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Lập dự án, dịch vụ lập dự án, công ty môi trường, xử lý nước thải Thảo Nguyên Xanh

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien