Dự án đầu tư nâng cấp dây chuyền SX và bảo quản máy biến thế

du-an-nha-may-bien-theDỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN MÁY BIẾN THẾ

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Tên dự án: Dự án đầu tư nâng cấp dây chuyền SX và bảo quản máy biến thế

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY

  DOWNLOAD CHI TIẾT DỰ ÁN 

   

  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

  I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

  • Tên Doanh nghiệp:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
  • Ngày cấp lần 1:
  • Ngày cấp lần 2:
  • Nơi cấp:
  • Trụ sở công ty: Tp.Hồ Chí Minh
  • Đại diện pháp luật công ty:
  • Chức vụ : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

  I.2. Mô tả sơ bộ dự án 

  • Tên dự án: Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất và Bảo quản máy biến thế
  • Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  • Hình thức đầu tư: Đầu tư mới

   

  I.3. Cơ sở pháp lý triển khai dự án

  Các văn bản pháp qui về quản lý đầu tư:

  - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

  - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

   du-an-nha-may-bien-the

   CHƯƠNG III: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 

    

   III.1. Báo cáo tình hình kinh doanh 

   Qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2010 của , tổng doanh thu về bán hàng, hoạt động tài chính và thu nhập khác là 316.238 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu là 16.85%.

   III.1.1. Thuận lợi 

   So với năm 2009, trong năm 2010 Công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh bán hàng tốt hơn (307/288 tỷ của năm 2009). Tuy kết quả doanh thu thực tế đến ngày 31/12/2010 có thấp hơn dự kiến so với kế hoạch từ đầu năm, do một phần doanh thu còn lại của hai công trình An Khê và Sông Tranh 2 chưa được chủ đầu tư thanh toán kịp thời (15 tỷ), nhưng năm 2010 Công ty vẫn đảm bảo đạt mức lợi nhuận kế hoạch đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

   CHƯƠNG VI: QUY MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN 

    

   VI.1. Quy mô công suất

   VI.1.1. Hình thức đầu tư

   Trong những năm vừa qua, kinh tế Việt nam đã tăng trưởng tương đối vững chắc với tốc độ trung bình bằng hoặc cao hơn so với các nước trong khu vực. Để mở rộng họat động kinh doanh và phát huy hơn nữa khả năng về nguồn vốn hiện có,  quyết định mở rộng, cải tạo phân xưởng biến thế 3, cải tạo kéo dài phân xưởng sửa chữa và xây dựng mới 2 kho thành phẩm tại Xa lộ Hà Nội, quận ... nhằm đáp ứng nhu cầu về thiết bị điện cho thị trường trong và ngoài nước. Hình thức đầu tư là mở rộng và xây dựng 2 kho thành phẩm. Các hạng mục sửa chữa sẽ đuợc thiết kế nhằm tạo nên sự an toàn, phù hợp với cảnh quan xung quanh, đảm bảo quy họach đô thị.

   VI.1.2. Phương thức đầu tư

   Tiến hành xây dựng mở rộng 2 kho thành phẩm, cải tạo kéo dài phân xưởng sửa chữa và cải tạo phân xưởng biến thế 3 Đầu tư thường xuyên hàng năm để duy trì và phát triển kinh doanh nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách quốc gia và lợi nhuận của công ty.

    

    

   9 star 35 đánh giá
   Bài viết liên quan
    

   Tư Vấn Khách Hàng

   0903034381

   0918755356

   0839118552
    

   http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

    

   Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


    

   du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

   Thảo Nguyên Xanh LOGO

    

   Thảo Nguyên Xanh LOGO   Viec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien