Dự án đầu tư xây dựng trạm nạp khí hóa lỏng LPG Quảng Ngãi

du-an-tram-nap-khi-hoa-long

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM NẠP KHÍ HÓA LỎNG QUẢNG NGÃI

Tên dự án: Dự án trạm nạp khí hóa lỏng LPG

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 

DOWNLOAD CHI TIẾT DỰ ÁN 

 

DỰ ÁN TRẠM NẠP KHÍ HÓA LỎNG LPG

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 

-       Tên công ty       :  Công Ty TNHH Công Nghệ.....

-       Địa chỉ              :  Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

-       Giấy phép KD   :  ......................

-       Mã số thuế        :

-       Số tài khoản      :

-       Điện thoại         :   ...............         ;     Fax: .............

-       Website              :    .....................

-       Email                  :    ....................

-       Đại diện             :    Ông Nguyễn Khánh Hòa                   Chức vụ: Giám Đốc

I.2. Mô tả sơ bộ dự án 

I.2.1- Tên dự án :

Trạm triết nạp khí hóa lỏng LPG

I.2.2- Hình thức đầu tư:

Công Ty TNHH Công Nghệ ... làm chủ đầu tư. Đây là hình thức đầu tư trong nước, do tư nhân làm chủ đầu tư và được điều chỉnh bằng luật pháp Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

 

Liên kết:

 

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien