Bản vẽ mặt bằng định vị và mặt bằng gia cố hệ thống XLNT bệnh viện

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai
 
Công suất 350m3/ngày
 
 
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 

 

 

Mặt bằng định vị cọc hàng rào tỷ lệ 1/100

Mặt bằng định vị móng bể điều hòa - sàn đỡ container

Mặt bằng gia cố cừ chống xạc lở bể điều hòa

Mặt bằng tổng thể 1/100

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

 

 

 

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

 

 

 

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien