Dự án đầu tư và phát triển hệ thống logictics

DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGICTICS

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Tên dự án: Dự án đầu tư và phát triển hệ thống logictics

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 

DOWNLOAD CHI TIẾT DỰ ÁN 

 

 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

 Chủ đầu tư

Giấy phép ĐKKD

Nơi cấp

Ngày cấp

Trụ sở công ty

Đại diện pháp luật  

Chức vụ

I.2. Mô tả sơ bộ dự án

Tên dự án

Địa điểm xây dựng  : Cảng

Hình thức đầu tư        : Đầu tư mới hệ thống máy móc thiết bị, kho bãi 

I.3. Cơ sở pháp lý

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;

Luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 25 tháng 12 năm 2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;

du-an-dau-tu-va-phat-trien-he-thong-logictics

 

CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

III.1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư

... đầu tư hệ thống logistics với các loại máy móc, công nghệ hiện đại nhằm thực hiện các chức năng sau:

- Cung cấp dịch vụ kho bãi, tập kết, lưu giữ, đóng gói, phân phối hàng hóa.

- Cung cấp dịch vụ vận tải bao gồm hoạt động vận chuyển hàng hóa chủ yếu là vận chuyển container, công nghệ bốc xếp nâng hạ tự động, đồng thời thực hiện các dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa của các khu công nghiệp lân cận. Lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa, dịch vụ tiếp nhận, lưu kho và phân phối hàng hóa, quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa.

 

CHƯƠNG VII : PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

VI.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy nhân sự

Bộ máy nhân sự của dự án được tổ chức như sau:

VII.2. Nhu cầu nhân sự và tiền lương

Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của dự án gồm 106 người, trong đó :

- Ban giám đốc chịu trách nhiệm quản lý chung gồm :

+ Giám đốc : 1 người

Chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hoạt động của công ty. + Phó giám đốc phụ trách kinh doanh : 1 người

Phụ trách và chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và điều phối hoạt động kinh doanh, tiếp thị, báo cáo trực tiếp cho Giám đốc.

+ Trưởng phòng : 5  người

- Bộ phận Kế toán:

+ Kế toán trưởng: 1 người

+ Nhân viên kế toán : 4 người

- Bộ phận hành chính nhân sự : 1 người

- Bộ phận chứng từ - dịch vụ khách hàng  : 2 người

- Giao nhận kho : 2 người

- Giao nhận bãi container : 4 người

- Bộ phận bảo vệ: 2 người

- Bộ phận kỹ thuật, bảo trì : 5 người

-   Đội xe gồm 80 người, trong đó bao gồm:

CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư hệ thống logistic được lập dựa trên hồ sơ dự toán công trình, các bảng báo giá máy móc thiết bị của dự án và các căn cứ sau đây :

Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;

Thông tư 18/2008/TT-BXD bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình tại Thông tư 05/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành.
 

http://lapduandautu.com.vn/wp-content/uploads/2015/01/Thao-Nguyen-Xanh-LOGO.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 

Công ty môi trường, Xử lý nước thải

Lập dự án, Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Dịch vụ lập dự án

Thẩm định dự án

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356