Bản vẽ kỹ thuật mặt bằng đường ống hệ thống XLNT bệnh viện

[Xử lý nước thải]
Công suất 350m3/ngày
Đơn vị thực hiện: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

Mặt bằng đặt thiết bị bơm

Mặt bằng đường ống hóa chất

Mặt bằng đường ống bùn

Mặt bằng đường thổi khí

Mặt bằng đường ống nước

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

 

 

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

 

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

 

 

 

 

 

 

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

 

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 - 0918755356

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!

 

 

 

 

 

 

 

 

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien