Lập Dự Án Trang Trại Heo Giống Công Nghệ Cao

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư Chủ đầu tư     : Địa ...

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư

  • Chủ đầu tư     :
  • Địa chỉ           : Thôn Đại Khoan, Xã Cát Lâm, Huyện Phù Cát – Tỉnh Bình Định.
  • Đại diện         : Huỳnh Đức Duy Linh                    Chức vụ: Giám đốc.                        
  • Điện thoại      : 0919 170 032                                            
  • Mã số thuế     : 4101456396

 

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

  • Tên dự án                      : Trại heo giống Công nghệ cao Việt Thắng Bình Định.
  • Địa điểm xây dựng      : Xã Cát Lâm, Huyện Phù Cát – Tỉnh Bình Định.
  • Hình thức đầu tư          : Đầu tư xây dựng mới
  • Hình thức quản lý       : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.
  • Tổng vốn đầu tư          : Tổng mức đầu 697.196.077.000 đồng chẵn gồm vốn cố định và vốn lưu động. Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 30% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 209.158.823.000 đồng. Ngoài ra công ty dự định vay 70% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là 488.037.254.000 đồng của ngân hàng

 

LINK DOWNLOAD

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien