Thiết Kế Thi Công Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt

Nguồn phát sinh nước thải lưu lượng nước thải: Nguồn phát sinh nước từ khu dân cư đô thị bao gồm nước thải nhà vệ ...

Nguồn phát sinh nước thải lưu lượng nước thải: Nguồn phát sinh nước từ khu dân cư đô thị bao gồm nước thải nhà vệ sinh, tắm giặt, nhà hàng, bếp ăn… Thông số ô nhiễm chất thải: Qua nghiên cứu thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt, hai tác nhân chính gây ô nhiễm nước thải sinh hoạt, cụ thể là: Các chất ô nhiễm có nguốn gốc hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học (carbohydrat, protêin, mỡ,…) và các chất dinh dưỡng (phosphat, nitơ) biểu hiện qua các thông số: BOD5 = 250 – 300mg/l, COD=350 – 500 mg/l, SS=120-160mg/l… Các chất hữu cơ này thường có nguồn gốc từ nhà vệ sinh, nhà tắm, khu vực giặt quần áo và nhà bếp …

 

  • Tổng Coliforms ~ 104 – 109 MPN/100ml do sự hiện diện của các nhóm vi sinh gây bệnh (Escherichia Coli, Aerobacter, Cryptosporidium, Yesinia enterolitica…).
Các chất ô nhiễm này có thể được loại bỏ bằng phương pháp xử lý sinh học và khử trùng triệt để.
 
Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt – do công ty môi trường Thảo Nguyên Xanh thiết kế
Từ những tiêu chí trên để đưa ra công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt  theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột A.
 
he-thong-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat
Thuyết minh công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
 
Bể điều hòa: hệ thống nước nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh, phòng tắm, bồn rửa tay, nhà bếp… sẽ được tập trung và đưa qua song chắn rác trước khi chảy vào bể điều hòa để điều hòa lưu lượng và nồng độ nhằm mục đích tạo sự ổn định cho quá trình xử lý sinh học phía sau. Nước sau khi điều hòa sẽ được bơm vào bể lọc sinh học.
Bể lọc sinh học: Tại bể lọc sinh học sẽ xảy ra quá trình chuyển hóa và phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải nhờ hoạt động của các vi sinh vật dính bám trên giá thể vật liệu đệm (chất ô nhiễm là thức ăn, khí được liên tục sục vào nhờ máy sục khí).
 
Bể lắng: Sau khi đã được xử lý sinh học trong bể sinh học hiếu khí, nước thải cùng với bùn hoạt tính sẽ chảy vào bể lắng để tách riêng phần nước trong trên mặt và phần bùn thải phía dưới đáy bể. Bùn từ bể lắng sẽ được tuần hoàn về bể anoxic để bổ sung lượng vi sinh cho xử lý sinh học. Mặt khác nước từ bể lọc sinh học sẽ được bơm tuần hoàn về bể anoxic để thực hiên quá trình khử nito, phốt pho trong điều kiện thiếu khí.
 
Bồn lọc áp lực: Phần nước trong chảy ra khỏi bể lắng sẽ tiếp tục chảy sang bể chứa trung gian để bơm lên bồn lọc áp lực nhằm loại bỏ các thành phần lơ lửng còn lại.
 
Bể khử trùng: Nước sau khi lọc sẽ được châm  hóa chất khử trùng để loại bỏ các thành phần vi sinh gây hại trước khi thải ra môi trường. Nước sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT mức A .
Phần bùn dưới đáy bể lắng sẽ được bơm sang bể chứa bùn, sau đó định kỳ được xe chở bùn hút lên và đem đi thải bỏ đúng qui định.
 

 
9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien