Ngày nay khi con người ta có cuộc sống khá hơn, có nhiều phát minh hiện hơn trong sản xuất và phục vụ cho cuộc sống, vấn đề đặt ra là hàng ngày chúng ta sản xuất và sinh hoạt đã thải ra môi trường sống, trong đó đáng kể nhất là nước thải từ bệnh viện theo Cục Quản lý môi trường y tế cho biết, theo thống kê báo cáo của các địa phương về xử lý nước thải y tế, hiện mới chỉ có khoảng 54% các bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế, 46% số bệnh viện còn lại không có hệ thống xử lý nước thải y tế.

Trong số các bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế thì bệnh viện tuyến Trung ương chiếm 73%, tuyến tỉnh là 60% và tuyến huyện là 45%. Ngoài ra, thống kê cũng cho biết 95% bệnh viện thực hiện phân loại, thu gom chất thải rắn y tế nguy hại hàng ngày. Trong công tác quản lý chất thải bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn. Đầu tiên là kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế còn thiếu trong khi nhu cầu đầu tư để xây dựng, cải tạo các hệ thống xử lý chất thải y tế rất lớn. Nhiều hệ thống xử lý chất thải xuống cấp, quá tải cần đầu tư xây dựng mới đồng thời giá thành của một hệ thống xử lý chất thải rất cao.

He-thong-xu-ly-nuoc-thai

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công An cũng cho biết công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế hiện nay vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại. Các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong các cơ sở khám chữa bệnh vẫn tái diễn phức tạp, nhất là vi phạm trong xử lý nước thải y tế, chất thải nguy hại.

Thầu hiểu từ thực trạng trên và theo thống kê có thực đó công ty môi trường Thảo Nguyên Xanh đã cho ra rất nhiều hệ thống xử lý nước thải bệnh viện: Các dự án bệnh viện mà Thảo Nguyên Xanh đã thực hiện và đã hoạt động rất tốt cho tất các công suất hệ thống và cho tất các bệnh viện lớn và nhỏ trên toàn lãnh thổ Việt Nam ví dụ :

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Cà Màu với công xuất 250m3/ngày-đêm:

he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-Ca-Mau

he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Nhi:  Với công suất 350m3/Ngày-đêm

Xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-nhi

he-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-Nhi

he-thong-xu-ly-nuoc-thai-tram-y-te

và có rất nhiều dự án bệnh viện mà Thảo Nguyên Xanh đã thực hiện với chi phí rất hợp lý, bệnh viện nào cũng có thể xây dựng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện qua các tư vấn nhiệt tình của Thảo Nguyên Xanh.

he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

Vui lòng liên hệ thông tin cuối trang để được tư vấn miễn phí nhiệt tình, chia sẽ tài liệu miễn phí nếu quý khách có nhu cầu tự làm.

Mô hình mà Thảo Nguyên Xanh hay sử dụng quý khách và quý bệnh viện có thể tham khảo:

mo-hinh-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien