Bạn đang ở đây

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN from THẢO NGUYÊN XANH

Luật đấu thầu 43 2013 qh13

Luật đấu thầu 43 2013 qh13 from THẢO NGUYÊN XANH

Nđ 63 2014 quy định chi tiết thi hành về một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nđ 63 2014 quy định chi tiết thi hành về một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu from THẢO NGUYÊN XANH

NĐ 32 2015_NDCP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nđ 32 2015_nđ-cp về quản lý chi phí đầu tư xây dựng from THẢO NGUYÊN XANH

NĐ 37 2015 ND CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Nđ 37 2015_nd-cp quy định chi tiết về hđxd from THẢO NGUYÊN XANH

Nđ 63 2014_nđ-cp quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nđ 63 2014_nđ-cp quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu from THẢO NGUYÊN XANH

QĐ 634 2014 - suất vốn đầu tư

Qđ 634 2014 - suất vốn đầu tư from THẢO NGUYÊN XANH

QĐ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Qđ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình from THẢO NGUYÊN XANH

Thông Tư 01 2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xd

Tt 01 2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xd from THẢO NGUYÊN XANH

TT 04 2014_tt-btc quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Tt 04 2014_tt-btc quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nsnn from THẢO NGUYÊN XANH

 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

 

 

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh