LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

Đánh giá tác động môi trường gọi tắt là ĐTM là việc xem xét các ảnh hưởng qua lại giữa môi trường với các hoạt động phát triển kinh tế trong các chính sách, các chương trình và các dự án phát triển....
 

DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG(ĐTM)

 
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường gọi tắt là ĐTM là việc xem xét các ảnh hưởng qua lại giữa môi trường với các hoạt động phát triển kinh tế trong các chính sách, các chương trình và các dự án phát triển.
 
Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại tuy nhưng với việc ĐTM sẽ giúp cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn những phương án khả thi, tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển nào.

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CẤP SỞ
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CẤP BỘ

 

Mỗi ĐTM cần phải xem xết tất cả những ảnh hưởng mong đợi đối với sức khỏe con người, hệ sinh thái, khí hậu và khí quyển...trong suốt quá trình thiết kế, thực hiện và vận hành của dự án.
 

http://thaonguyenxanhgroup.com/wp-content/uploads/2015/07/11701205_664870883612691_1847347334268803669_n.jpg

 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

 

Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở đây có loại mang tính kinh tế - xã hội của quốc gia, của một địa phương lớn, hoặc một ngành kinh tế văn hóa quan trọng (luật lệ, chính sách quốc gia, những chương trình quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch quốc gia dài hạn), có loại mang tính kinh tế - xã hội vi mô như đề án xây dựng công trình xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển, sơ đồ sử dụng một dạng hoặc nhiều dạng tài nguyên thiên nhiên tại một địa phương nhỏ. Tuy nhiên, một hoạt động có ý nghĩa vi mô đối với cấp quốc gia, nhưng có thể có ý nghĩa vĩ mô đối với xí nghiệp. Hoạt động vi mô nhưng được tổ chức một cách phổ biến trên địa bàn rộng có khi lại mang ý nghĩa vĩ mô.
 
Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại nhưng việc đánh giá tác động môi trường sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn những phương án khả thi và tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nào.

 

 
Đánh giá tác động môi trường đáp ứng được các vấn đề :
 
- Làm thế nào để phát triển Kinh tế - Xã hội mà không tổn hại đến môi trường.
 
- Làm thế nào để đạt được sự phát triển bền vững lâu dài giữa phát triển sản xuất, dịch vụ và bảo vệ môi trường.

Với mục đích phòng ngừa và kiểm soát các tác động môi trường do việc phát triển kinh tế- xã hội tạo ra.

3. Đối tượng Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các đối tượng phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP
 
Gồm : 146 nhóm dự án thuộc 19 lĩnh vực như : Xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Giao thông; Năng lượng, phóng xạ; Điện tử, viễn thông; Thủy lợi; Dầu khí; Xử lý chất thải; Chế biến thực phẩm; Sản xuất phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; Hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm; Dệt nhuộm và may mặc...vv
lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong
Sơ đồ mô tả tác động môi trường

 

4. Các bước lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường
 
- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án thực hiện các công việc như khảo sát điều kiện địa lý-địa chất-vi khí hậu-thủy văn, khảo sát thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên-môi trường-xã hội, khảo sát phân tích các mẫu không khí-đất-nước-sinh thái xung quanh khu vực dự án.
 
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào hoạt động của dự án. Bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh...
 
- Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.
 
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn xây dựng dự án, các phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường
 
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 
- Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.
 
- Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường.
 
- Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.
 
5.  Các văn bản pháp luật liên quan
 
- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam 2005.
 
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 
- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 
6. Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 
 
 
10 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0936260633

 

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

lap du an dau tuViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien