Các công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải được Thảo Nguyên Xanh thực hiện và hoàn thành

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP VÀ NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP VÀ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GẠCH LỚN NHẤT ĐÔNG NAM ÁHệ thống nước cấp được lấy từ nguồn nước trên khe núi dẫn về ...

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GẠCH LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á

Hiện tại, Prime Đại Lộc là nhà máy gạch lớn nhất Đông Nam Á. Nhà máy đặt tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, có công suất 24 ...

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GẠCH MEN

1/ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GẠCH MEN: Nước thải 400m3/ngày-đêm, nước cấp 600m3/ngày-đêm  Bồn chứa hóa chất xử lý Tags: Công ty ...

XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN THẢO NGUYÊN XANH ĐÃ THI CÔNG   1/ Xử lý nước thải bệnh viện Nhi công suất 350m3/ngày-đêm:  Xử lý nước ...

CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1. TÊN DỰ ÁN:        CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Loại nước thải  : Nước thải phòng khám Công ...

MỞ RỘNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

1. TÊN DỰ ÁN MỞ RỘNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI  Loại nước thải ...

XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BAO BÌ

1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 1.1 Tên dự án                        : ...

 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

 

 

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh