Bản vẽ kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải bệnh viện

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai
 
Công suất 350m3/ngày
 
 
Đơn vị thực hiện: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 

 

 Bảng thống kế bơm nước thải -  bơm hóa chất và máy cấp khí tươi của hệ thống xử lý:

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản vẽ: + Bể điều hòa

+ Bể điều hòa

+ Buồng phản ứng

+ Buồng hóa chất

+ Hệ thống máy bơm....

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản vẽ: + Bể điều hòa

+ Bể chứa bùn

+ Bể hiếu khí

+ Hố thu nước

+ Máy cấp khí 

ban-ve-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

Thảo Nguyên Xanh – nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien