XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Nguồn phát sinh nước từ các hoạt động trong nhà hàng, nước thải từ nhà vệ sinh, nhà tắm,…Lưu lượng nước thải tính toán = 40m3/ngày đêm.

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

 

I. Nguồn phát sinh nước thải – Lưu lượng nước thải 

 

Nguồn phát sinh nước từ các hoạt động trong nhà hàng, nước thải từ nhà vệ sinh, nhà tắm,…

 

Lưu lượng nước thải tính toán = 40m3/ngày đêm.

 

xu-ly-nuoc-thai-nha-hang-khach-san

Xử lý nước thải nhà hàng khách sạn

II. Thông số ô nhiễm chất thải

 

· Các chất ô nhiễm có nguốn gốc hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học (carbohydrat, protêin, mỡ,…) và các chất dinh dưỡng (phosphat, nitơ) biểu hiện qua các thông số: BOD5 = 250 - 300mg/l, COD=350 - 500 mg/l, SS=120-160mg/l… Các chất hữu cơ này thường có nguồn gốc từ nhà vệ sinh, nhà tắm, khu vực giặt quần áo và nhà bếp …

 

· Tổng Coliforms ~ 104 – 109 MPN/100ml do sự hiện diện của các nhóm vi sinh gây bệnh (Escherichia Coli, Aerobacter, Cryptosporidium, Yesinia enterolitica…).

 

Các chất ô nhiễm này có thể được loại bỏ bằng phương pháp xử lý sinh học và khử trùng triệt để.

 

Căn cứ vào các số liệu tham khảo của các công trình đã thực hiện, chúng tôi xin trình bày chi tiết phương án được lựa chọn để xử lý nước thải.

 

III. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải nhà hàng khách sạn

 

xu-ly-nuoc-thai-nha-hang-khach-san

 

IV. Thuyết minh công nghệ:

 

       Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của nhà hàng, phòng tắm, bồn rửa tay, nhà bếp… sẽ được tập trung thu gom theo đường ống thoát nước dẫn đến bể tách dầu sơ bộ. Nước thải từ các nhà vệ sinh được gom về bể tự hoại, tại đây xảy ra quá trình phân hủy bùn cặn nhờ các vi sinh vật yếm khí, phần nước trong được dẫn sang ngăn lắng và bơm sang bể tách dầu mỡ. Do trong nước thải từ bếp ăn có lẫn một lượng dầu mỡ khá lớn nên phải được tách dầu trước khi chảy vào bể điều hòa.

 

       Bể điều hòa được thiết kế với mục đích điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải trước khi đi vào các công trình xử lý sinh học tiếp theo. Nước thải sau bể điều hòa nồng độ chất hữu cơ giảm 5 – 10%.

 

Sau khi qua bể điều hòa nước thải được bơm vào bể Anoxic. Tại đây xảy ra quá trình khử nitrat trong nước thải được tuần hoàn về từ bể sinh học hiếu khí FBR. Do đặc tính nước thải sinh hoạt có chứa 1 lượng Nito khá cao nên quá trình khử Nito là cần thiết cho quá trình xử lý. Bùn hoạt tính được tuần hoàn về bể Anoxic từ bể sinh học FBR.

 

           Nước thải từ bể Anoxic được dẫn sang bể sinh học hiếu khí FBR để thực hiện quá trình xử lý các chất ô nhiễm. Tại đây sẽ xảy ra quá trình chuyển hóa và phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải nhờ hoạt động của các vi sinh vật dính bám trên giá thể vật liệu đệm (chất ô nhiễm là thức ăn, khí được liên tục sục vào nhờ máy sục khí), tại đây đồng thời thực hiện quá trình nitrat hóa trong nước thải, nước sau xử lý được tuần hoàn về bể Anoxic để thực hiện quá trình khử nitrat.

 

           Sau khi đã được xử lý sinh học trong bể sinh học hiếu khí, nước thải cùng với bùn hoạt tính sẽ chảy vào bể lắng để tách riêng phần nước trong trên mặt và phần bùn thải phía dưới đáy bể.

 

          Phần nước trong chảy ra khỏi bể lắng sẽ tiếp tục chảy sang bể khử trùng có vách ngăn để loại bỏ các vi khuẩn và vi trùng gây bệnh trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.

 

          Nước thải từ bể khử trùng đạt QCVN 14:2008/BTNMT mức B trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

 

          Phần bùn dưới đáy bể lắng sẽ được bơm tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí FBR, lượng bùn dư được bơm sang bể tự hoại, sau đó định kỳ được xe chở bùn hút lên và đem đi thải bỏ đúng qui định.

 

V. Kết quả

 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của Nhà Hàng

xu-ly-nuoc-thai-nha-hang-khach-san

 

VI. Tư vấn kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải nhà hàng khách sạn

 
Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien