XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN CÔNG SUẤT 16M3/NGÀY ĐÊM

so-do-cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN CÔNG SUẤT 16M3/NGÀY ĐÊM

Lĩnh vực: Bệnh viện

Đơn vị thực hiện: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

 

Lĩnh vực: Bệnh viện

Đơn vị thực hiện: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

1. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải bệnh viện

xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-16m3

2. Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải bệnh viện:

Nước thải sinh hoạt từ các bồn rửa mặt, tắm giặt sẽ chảy theo cống dẫn vào hố ga. Nước thải từ hố ga sẽ  được dẫn vào bể điều hòa.

Nước thải từ các bồn cầu sau khi qua hầm tự hoại theo hệ thống ống dẫn nước vào bể điều hòa.

Nước thải từ rửa sàn sau khi tách rác sẽ chảy vào hố ga. Song chắn rác sẽ giữ lại các vật thô như: que vụn, vỏ đồ hộp, giấy bao bì,…nhằm tránh tắt nghẽn bơm và cản trờ đường ống.

  1. a. Bể điều hòa

Bể điều hòa chó nhiệm vụ điều hòa về lưu lượng và nồng độ hữu cơ trong nước thải nhằm tránh gây quá tải cho vi sinh vật trong các bể phía sau. Bể điều hòa làm giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công trình phía sau, tránh hiện tượng quá tải. Nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm đến công trình xử lý tiếp theo là bể hiếu khí (UMBR).

  1. b. Bể UMBR

Bể hiếu khí giúp phân hủy hợp chất hữu cơ và khử Nitrat trong điều kiện thiếu khí. Qúa trình sinh học diễn ra nhờ các vi sinh vật sử dụng Nitrat, Nitrite làm chất oxy hóa để sản xuất năng lượng. Trong bể Anoxic, quá trình khử Nitrat sẽ diễn ra theo phản ứng:

6NO3+ + 5CH3OH è 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OHˉ                   (1)

Trong bể UMBR có lắp đặt thiết bị khuấy trộn chìm để tạo sự xáo trộn trong bể giúp bọt khí N2 ( từ quá trình khử Nitrat) dễ dàng thoát lên khỏi mặt nước. Sau đó nước thải từ bể UMBR tiếp tục qua bể sinh học hiếu khí tiếp xúc để khử các hợp chất hữu cơ COD, BOD5.

  1. c. Bể sinh học hiếu khí

Bể sinh học hiếu khí ( gắn vật liệu tiếp xúc) là nơi xử lý các chất ô nhiễm có trong nước thải. Chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt chủ yếu là chất hữu cơ và các chất này hầu hết đều dễ bị phân hủy sinh học. Ở bể Aerotank, các vi sinh vật có trong hỗn hợp bùn hoạt tính sẽ chuyển hóa (oxy hóa) các chất hòa tan và những chất dễ phân hủy  sinh học thành những sản phẩm cuối cùng có thể chấp nhận được. Hấp thụ và kết tủa SS và hạt keo khó lắng thành bông sinh học hay màng sinh học.

Trong bể sinh học các vi sinh vật (VSV) hiếu khí ( các vi sinh vật sống trong môi trường có oxy) sẽ sử dụng các chất hữu cơ có trong nước thải như là thức an để sinh trưởng và phát triển thành VSV mới. Một phần chất hữu cơ cũng bị oxi hóa thành khí CO2 và khí NH3 bằng phương trình phản ứng sau:

Chất hữu cơ + C5H7NO2 (VSV) + 5O2 è 5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV mới (1)

Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien