Lập kế hoạch kinh doanh vay vốn ngân hàng

lap-du-an-kinh-doanh-vay-von-ngan-hangLẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VAY VỐN NGÂN HÀNG

Thảo Nguyên Xanh chuyên tư vấn lập dự án đầu tư, lập kế hoạch kinh doanh vay vốn ngân hàng...

 

Thảo Nguyên Xanh chuyên tư vấn lập dự án đầu tư, lập kế hoạch kinh doanh vay vốn ngân hàng...

1. Nguồn vốn tự có

(mô tả ngắn gọn về nguồn vốn cá nhân, số tiền và tình hình thu nhập của cá nhân….)

2. Nguồn vốn huy động

(mô tả rõ ràng, chi tiết những nguồn vốn có thể huy động được, số tiền, lãi suất …….)

4. Lập ngân sách

Mô tả chi tiết các khoản ngân sách đầu tư cho các hoạt động sau:

- Cơ ngơi nhà xưởng/văn phòng (tiền thuê mặt bằng, tiền đặt cọc mặt bằng; tiền nâng cấp cơ sở/văn phòng để phù hợp với mục đích kinh doanh)

- Máy móc/trang thiết bị (công cụ sản xuất, dụng cụ sữa chữa, bảo trì máy, công cụ khác)

- Trang bị ban đầu (bàn ghế, tủ kệ, máy tính, điện thoại, văn phòng phẩm…)

- Nguyên vật liệu cho sản xuất/chế biến

- Chi phí đi lại, liên lạc

- Chi phí cho dịch vụ tư vấn

- Chi phí tiếp thị bán hàng

- Chi phí hành chính để đăng ký kinh doanh và các khoản hành chính khác

……………………………………………………………………………………………………

5. Ngân sách hoạt động

- Doanh thu bán hàng - Dự toán doanh số mỗi sản phẩm - dịch vụ

- Chi phí biến đổi (nguyên vật liệu; lương nhân viên, chi phí đi lại…)

- Chi phí cố định (lương cố định, tiền thuê mặt bằng, chi phí bảo trì, vệ sinh, công tác phí, chi phí văn phòng, chi phí liên lạc qua điện thoại, internet, fax…..)

- Lãi suất phải trả (hàng tháng/quý/năm)

- Tình trạng hao mòn của tài sản

……………………………………………………………………………………………………

6. Lập quỹ huy động vốn

(phân tích và nhận định vốn hiện có ban đầu; vốn tài chính phi tiền mặt; tổng số vốn cần có; khả năng khai thác nguồn vốn kinh doanh; cam kết về bảo lãnh vốn vay…..)

7. Kế hoạch nguồn vốn

(trình bày, phân tích kế hoạch nguồn vốn dựa trên bảng mô tả KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH đính kèm)

8. Phụ lục

(trình bày và liệt kê những phụ lục liên quan đến thuật ngữ sử dụng, phương án kỹ

thuật, những văn bản cam kết, những nội dung tham khảo……)

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

Liên kết:

Công ty môi trường, Xử lý nước thải

Lập dự án, Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Dịch vụ lập dự án

Thẩm định dự án

 

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien