Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường Công Ty TNHH MTV Trang Sức

mau bao cao  danh gia tac dong moi truongMẫu báo cáo ĐTM Công ty TNHH MTV Trang Sức…

Tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường(ĐTM) Công Ty TNHH MTV Trang Sức...

Download file ĐTM mẫu

Mẫu báo cáo ĐTM Công ty TNHH MTV Trang Sức…

 

mau bao cao  danh gia tac dong moi truong cong ty trang suc

 

MỤC LỤC

MỤC LỤC.. 1 

MỤC LỤC BẢNG.. 3 

DANH MỤC HÌNH.. 4 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. 5 

MỞ ĐẦU.. 6 

CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ.. 8 

1.1 Tên cơ sở. 8 

1.2 Chủ cơ sở. 8 

1.3 Vị trí địa lý của cơ sở. 8 

1.4 Quy mô, công suất, thời gian hoạt động của cơ sở. 10 

1.4.1 Quy mô, công suất 10 

1.4.2 Thời gian hoạt động của cơ sở. 10 

1.5 Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở. 10 

1.5.1 Quy trình tạo mẫu. 11 

1.5.2 Quy trình sản xuất 12 

1.6Máy móc, thiết bị 13 

1.7Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu. 13 

1.7.1Nhu cầu sử dụng nguyên liệu. 13 

1.7.2 Nhu cầu sử dụng điện. 13 

1.7.3 Nguồn cấp nước và lượng nước sử dụng. 14 

1.7.4 Nhu cầu lao động. 14 

1.8 Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian qua. 14 

1.8.1 Giai đoạn chuẩn bị và xây dựng dự án. 14 

1.8.2 Giai đoạn vận hành cho đến thời điểm lập đề án bảo vệ môi trường. 15 

1.8.2.1 Giảm thiểu ô nhiễm không khí 15 

1.8.2.2 Khống chế tác động của nước thải 15 

1.8.2.3 Khống chế tác động của chất thải rắn. 15 

1.8.2.4 Biện pháp phòng chống cháy nổ. 15 

1.8.2.5 Công tác an toàn lao động. 15 

1.8.3 Lý do đã không lập bản Cam kết bảo vệ môi trường. 15 

 

CHƯƠNG 2 MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/ XỬ LÝ.. 16 

2.1 Nguồn chất thải rắn thông thường. 16 

2.1.1 Nguồn phát sinh. 16 

2.1.2 Biện pháp quản lý và xử lý. 16 

2.2 Nguồn chất thải lỏng. 17 

2.2.1 Nguồn phát sinh. 17 

2.2.2 Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước. 17 

2.2.3 Biện pháp quản lý đang được áp dụng. 18 

2.3 Nguồn chất thải khí 20 

2.3.1 Nguồn phát sinh. 20 

2.3.2 Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường khí 22 

2.4 Nguồn chất thải nguy hại 24 

2.4.1 Nguồn phát sinh. 24 

2.4.2 Biện pháp quản lý. 24 

2.5 Nguồn tiếng ồn, độ rung. 24 

2.5.2 Nguồn phát sinh. 24 

2.5.3 Tác động của tiếng ồn và độ rung. 25 

2.5.4 Kết quả đo đạc, phân tích độ ồn. 25 

2.5.5 Biện pháp quản lý. 26 

2.6 Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải ………………………………………………………………………………26

CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM... 28 

3.1 Kế hoạch quản lý chất thải 28 

3.2 Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải 30 

3.3 Kế hoạch ứng phó sự cố. 30 

3.4 Kế hoạch quan trắc môi trường. 31 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.. 32 

1. Kết luận. 32 

2. Kiến nghị 32 

3. Cam kết 33 

PHỤ LỤC.. 34

 

 

 

MỤC LỤC BẢNG 

Bảng 1. Danh mục máy móc thiết bị của công ty. 13

Bảng 2. Nhu cầu nguyên liệu sử dụng trung bình trong 01 tháng. 13

Bảng 3. Lượng điện tiêu thụ trung bình 01 tháng của công ty. 14

Bảng 4. Lượng nước sử dụng trong 01 tháng của công ty. 14

Bảng 5. Kết quả phân tích mẫu nước thải của công ty. 18

Bảng 6. Lượng nhiên liệu cung cấp cho hoạt động giao thông. 21

Bảng 7. Tải lượng các chất gây ô nhiễm không khí 21

Bảng 8. Phương pháp phân tích vi khí hậu và chất lượng không khí 22

Bảng 9. Kết quả đo vi khí hậu bên trong công ty. 22

Bảng 10. Kết quả chất lượng không khí bên trong và xung quanh công ty. 23

Bảng 11. Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh trung bình 01 tháng. 24

Bảng 12. Phương pháp phân tích tiếng ồn. 25

Bảng 13. Kết quả đo tiếng ồn. 26

Bảng 14. Kế hoạch quản lý chất thải 29

Bảng 15. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải 30

Bảng 16. Kế hoạch ứng phó sự cố. 30

Bảng 17. Kế hoạch quan trắc môi trường. 31

Liên kết:

Công ty môi trường, Xử lý nước thải

Lập dự án, Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Dịch vụ lập dự án

 

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
Tin cùng chuyên mục
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien