Dự án đầu tư xây dựng trung tâm ngoại ngữ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm ngoại ngữ..

 
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

du-an-trung-tam-ngoai-ngu

I.1.1. Tên Dự Án

  • Tên dự án   : Trung Tâm Ngoại Ngữ 
  • Chủ đầu tư :   

I.1.2. Giới Thiệu Chung Về Chủ Đầu Tư

  • Tên công ty: Doanh Nghiệp Tư Nhân
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ......................
  • Vốn điều lệ: ............................
  • Trụ sở công ty:  Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Người đại diện hợp pháp: 
  • Chức vụ: Giám Đốc

I.1.3. Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới

 

Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien