DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT THẢO NGUYÊN XANH

du-an-nha-may-sx-nuoc-tinh-khiet-tnxDỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT THẢO NGUYÊN XANH

Địa điểm: Phường Thới An, Quận 12, HCM

Chủ đầu tư: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY: FILE 1, FILE 2

 

du-an-nha-may-sx-nuoc-tinh-khiet-tnx

 

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY: FILE 1FILE 2

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN.. 

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư. 

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. 

I.3. Cơ sở pháp lý. 

CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN.. 

II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án. 

II.1.1. Vai trò quan trọng của nước uống. 

II.1.2. Phân tích môi trường vĩ mô. 

II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án. 

II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư. 

CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG.. 

III.1. Địa điểm đầu tư. 

III.2. Khí hậu. 

III.3. Địa hình. 

III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án. 

III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất 

Khu đất dự án có diện tích 100 m2

III.4.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

III.4.3. Cấp –Thoát nước.

III.5. Nhận xét chung.

CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.. 

IV.1. Quy mô dự án. 

IV.2. Thời gian thực hiện dự án. 

CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN.. 

V.1. Hình thức phân phối 

V.1.1. Các loại sản phẩm..

V.1.2. Hình thức phân phối 

V.2. Phân khúc thị trường. 

V.3. Quy trình thực hiện. 

V.3.1. Chuẩn bị các thủ tục. 

V.3.2. Nguồn nước. 

V.3.3. Khử sắt, mangan. 

V.3.4. Làm mềm, khử khoáng. 

V.3.5. Lọc thô, khử mùi khử màu. 

V.3.6. Đóng bình, chai 

CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

VI.1. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng.

VI.2. Giải pháp kỹ thuật

VI.2.1. Hệ thống điện. 

VI.2.2. Hệ thống cấp thoát nước. 

VI.2.3. Hệ thống chống sét 

VI.2.4. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy. 

VI.2.5. Hệ thống thông tin liên lạc. 

CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.

VII.1. Đánh giá tác động môi trường. 

VII.1.1. Giới thiệu chung. 

VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường. 

VII.2. Tác động của dự án tới môi trường. 

VII.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án. 

VII.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng. 

VII.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.. 

VII.3.1. Giai đoạn xây dựng dự án. 

VII.3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng. 

VII.4. Kết luận. 

CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN.. 

VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư. 

VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tư.

VIII.2.1. Nội dung. 

VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư. 

CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN.. 

CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH.. 

X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán. 

X.2. Tính toán chi phí của dự án. 

X.2.1. Chi phí nhân công.

X.2.2. Chi phí hoạt động. 

X.3. Doanh thu từ dự án. 

X.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án. 

X.4.1. Báo cáo thu nhập của dự án. 

X.4.2. Báo cáo ngân lưu dự án. 

X.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 

CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

XI.1. Kết luận. 

XI.2. Kiến nghị 

XI.3. Cam kết của chủ đầu tư. 

Liên kết:

Công ty môi trường, Xử lý nước thải

Lập dự án, Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Dịch vụ lập dự án

Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien