Dự án đầu tư trồng cao su tại Bình Thuận

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Tên dự án: Dự án cải tạo đất nông nghiệp để trồng cao su

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY 

DỰ ÁN CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ TRỒNG CAO SU

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

 

I.1. Giới Thiệu Tổng Quát Về Dự Án 

   I.1.1. Tên Dự Án

 

 • Tên dự án: Dự án cải tạo đất nông nghiệp để trồng Cao Su.
 • Vị trí:  Khu đất dự án thuộc địa phận quản lý hành chính tỉnh Bình Thuận.
 •  
 • Chủ Đầu tư:
 • Quy mô diện tích của dự án: 95,78ha, trong đó:
 1. Diện tích đất nông nghiệp xin cải tạo để trồng cao su là 95,78ha.
 • Mục đích cải tạo: Cải tạo đất nông nghiệp hiện trồng các loại cây ngắn ngày có giá trị kinh tê thấp để trồng lại cao su có giá trị kinh tế cao hơn.
 • Nguồn vốn: Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn vay ngân hàng.
 •  
 • Tên chủ đầu tư: 
 • Địa chỉ: quận Tân Bình, TPHCM.

Kế hoạch thực hiện: năm 2011

 

I.1.3. Hình thức đầu tư: Cải tạo và trồng mới 100%        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 
Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien