XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BAO BÌ

Đơn vị thực hiện: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1.1 Tên dự án                        : Hệ thống xử lý nước thải sản xuất

1.2 Chủ dự án            : 

 Tên tiếng Việt:

  • Trụ sở chính    :
  • Điện thoại     :
  • Fax                  :
  • Người đai diện:                       Chức danh:

2. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Địa Chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://lapduandautu.com.vn/
Website: http://www.lapduan.com.vn/
Homepage: http://thaonguyenxanhgroup.com/
Email: tuvan@lapduandautu.com.vn
Hotline: 0839118552 - 0918755356

Để thiết kế  hệ thống xử lý nước thải cần dựa vào các thông số sau: lưu lượng nước thải, thành phần nước thải, thành phần nước thải và mức độ yêu cầu xử lý trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

he-thong-xu-ly-nuoc-thai

Nguồn phát sinh nước thải lưu lượng nước thải:

Nguồn phát sinh nước từ khu dân cư đô thị bao gồm nước thải từ quá trình rửa mực in từ các máy in và nước keo…Lưu lượng nước thải là 15m3/ngày đêm.

he-thong-xu-ly-nuoc-thai

Công nghệ xử lý nước thải sản xuất bao bì:

Nước thải từ hệ thống thu gom được đưa vào bể điều hòa. Bể điều hòa kị khí có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ. Điều hòa lưu lượng là phương pháp được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao động của lưu lượng, để cải thiện hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp theo.

Nước thải có chứa hàm lượng lơ lửng cao do đó cần phải loại bỏ bằng keo tụ và tạo bông. Nước thải từ bể lắng sơ bộ sẽ chảy tới bể keo tụ. Bể này xử lý phần lớn hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và làm giảm độ màu trong nước thải. Đồng thời một phần chất hữu cơ cũng sẽ được loại bỏ.

he-thong-xu-ly-nuoc-thai

Nước thải sau khi qua các bể keo tụ và tạo bông sẽ được dẫn qua bể lắng để tách nước trong và bùn hóa lý thành hai phần riêng biệt.

Bùn hoá lý và chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống bên dưới và sau đó được bơm định kỳ đến bể chứa bùn.

 
9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien