XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN THẢO NGUYÊN XANH ĐÃ THI CÔNG

 

1/ Xử lý nước thải bệnh viện Nhi công suất 350m3/ngày-đêm

Xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-Nhi

xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-da-khoa

Xử lý nước thải bệnh viện Nhi

Thời gian hoạt động hệ thống: 24h

Mức độ xử lý: QCVN 28:2010/ BTNMT  mức B

 

2/ Xử lý nước thải bệnh viện Đa Khoa công suất 400m3/ngày-đêm

xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-tu-nhan

Xử lý nước thải bệnh viện Đa Khoa

Thời gian hoạt động hệ thống : 24h

Mức độ xử lý : QCVN 28:2010/ BTNMT  mức B

 

3/ Xử lý nước thải bệnh viện Cà Mau công suất 250m3/ngày-đêm

he-thong-xu-ly-nuoc-thai

xu-ly-nuoc-thai-Ca-Mau

he-thong-xu-ly-nuoc-thai

Xu-ly-nuoc-thai

xu-ly-nuoc-thai

Công suất thiết kế: 250 m3/ngày.đêm

Công suất Max: 310 m3/ngày.đêm

Thời gian hoạt động hệ thống: 24h

Mức độ xử lý: QCVN 28:2010/ BTNMT  mức B

 

4/ Xử lý nước thải bệnh viện Cái Nước công suất 250m3/ngày-đêm

u-ly-nuoc-thai-Benh-Vien-Cai-Nuoc

Xử lý nước thải bệnh viện Cái Nước

Công suất thiết kế: 250 m3/ngày.đêm

Công suất Max: 310 m3/ngày.đêm

Thời gian hoạt động hệ thống: 24h

Mức độ xử lý: QCVN 28:2010/ BTNMT  mức B

 

5/ Xử lý nước thải bệnh viện Quốc tế công suất 700m3/ngày-đêm

Xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-quoc-te

 

 

6/ Xử lý nước thải bệnh viện trạm y tế công suất 70m3/ngày-đêm

Xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-tram-y-te

 

Mức Độ Yêu Cầu Xử Lý

Mức độ yêu cầu xử lý nước thải của Hệ Thống Xử Lý Nước Thải phụ thuộc vào mục đích nguồn tiếp nhận. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của QCVN 28:2010/BTNMT mức B.

Qua việc khảo sát hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của nhà máy, kinh nghiệm thực tế và dựa vào các chỉ tiêu của mẫu nước thải trước xử lý; chúng tôi, THẢO NGUYÊN XANH, đề xuất công nghệ xử lý nước thải trong phương án này gồm các giai đoạn sau:

so-do-he-thong-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

 

 

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien