CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM

Đơn vị thực hiện: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1. TÊN DỰ ÁN:        CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Loại nước thải  : Nước thải phòng khám

Công suất thiết kế : 2.5 m3/ngày.đêm

Thời gian hoạt động hệ thống : 24h

Mức độ xử lý   : QCVN 28:2010/ BTNMT  mức B

he-thong-xu-ly-nuoc-thai

2. CHỦ ĐẦU TƯ: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Loại hình                                                  :

Địa chỉ                                                        :

Điện thoại                                                 :

3. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

Mức Độ Yêu Cầu Xử Lý

Mức độ yêu cầu xử lý nước thải của Hệ Thống Xử Lý Nước Thải phụ thuộc vào mục đích nguồn tiếp nhận. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của QCVN 28:2010/ BTNMT  mức B.

he-thong-xu-ly-nuoc-thai

THÔNG SĐU VÀO

ĐƠN VTÍNH

GIÁ TR

YÊU CU ĐU RA

(QCVN 28:2010, mc B)

pH

-

5,5 – 9

6,5 – 8,5

BOD5

mg/l

250 – 350

50

COD

mg/l

300 – 400

100

TSS

mg/l

200 – 250

100

N – NH4+

mg/l

30 – 90

10

N – NO3-

mg/l

100

50

P – PO3-

mg/l

60

10

Coliform

MPN/100ml

>106

5000

 

he-thong-xu-ly-nuoc-thai

THUYẾT MINH SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ

a. Song chắn rác & hô thu gom nước thải

Có nhiệm vụ giữ lại các chất thảirắn có trong nước thải, tránh các sự cố về máy bơm (nghẹt bơm, gãy cánh bơm…)đồng thời làm giảm 5% lượng SS và 5% lượng COD.

 

b. Bể Anoxic

Do nước thải có chứa lượng N cao. Do đó cần phải có bể anoxi để khử nitrat tạo ra từ quá trình hiếu khí aerotank.

he-thong-xu-ly-nuoc-thai

c. Bể lọc sinh học giá thể bám dính (FBR)

Tại đây, các chất hữu cơ còn lại trong nước thải sẽ được xử lý triệt để. Thiết bị thổi khí được vận hành liên tục nhằm cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động.

 

d. Bể lắng

Tại đây, xảy ra quá trình lắng tách phanhờ các tấm lắng vách nghiêngvà giữ lại phần bùn (vi sinh vật).

 

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien