BÁO GIÁ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT CẤP BỘ

BÁO GIÁ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT CẤP BỘ

Bảng báo giá lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp bộ được Công ty Môi trường Thảo Nguyên Xanh lập bao gồm báo giá chi phí, thời gian thực hiện...

BẢNG BÁO GIÁ

(V/v: Lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp Bộ)

Kính gửi: CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Bảo Vệ Môi Trường được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định công bố ngày 12/12/2005

- Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ban hành ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh gia môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường. cam kết bảo vệ môi trường.

Trên tinh thần hợp tác tương trợ và cùng phát triển, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án như sau:

1. Chi phí thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Chi phí thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được trình bày tóm tắt trong bảng sau:

A. CHI PHÍ KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN

 - Khảo sát hiện trạng môi trường, thu thập số liệu, thông tin về vị trí địa lý, khí tượng thủy văn…

-  Thu thập số liệu về điều kiện kinh tế, xã hội trong khu vực Dự án

-  Khảo sát các nguồn tiếp nhận chất thải, các nguồn thải lân cận.

.......

B. CHI PHÍ ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

- Phân tích mẫu không khí xung quanh

- Chất lượng không khí bên trong khu vực sản xuất

- Mẫu nước thải

...

Ghi chú:

- Báo giá chưa bao gồm VAT 10% và có giá trị trong vòng 15 ngày;

- Đơn vị tư vấn sẽ lo việc in ấn tài liệu và nộp phê duyệt;

- Đơn vị chủ đầu tư hỗ trợ đơn vị tư vấn các tài liệu liên quan đến dự án.

2. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết dự kiến trong vòng 90 ngày làm việc, kể từ ngày chủ đầu tư cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến công việc. 

3.  Sản Phẩm sau khi thực hiện công việc

Sản phẩm sau khi thực hiện công việc bao gồm:

-  Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

-  Cuốn Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Rất mong sự hợp tác của Quý công ty!

       

                                                   

Liên kết:

Công ty môi trường, Xử lý nước thải

Lập dự án, Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Dịch vụ lập dự án

Thẩm định dự án

           

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien