BÁO GIÁ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CẤP SỞ

BÁO GIÁ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CẤP SỞ

Thảo Nguyên Xanh cung gởi đến Quý KH bảng báo giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp sở...

BẢNG BÁO GIÁ

(V/v: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp Sở)

“Dự án nhà chung cư”

Kính gửi: Quý KH …

- Căn cứ vào Luật Bảo Vệ Môi Trường được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định công bố ngày 12/12/2005

- Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ban hành ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh gia môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường; cam kết bảo vệ môi trường.

 

Trên tinh thần hợp tác, tương trợ và cùng phát triển, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án như sau:

 

1. Chi phí thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chi phí thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường được trình bày tóm tắt trong bảng sau

Ghi chú:

- Báo giá trên chưa bao gồm VAT 10% và có giá trị trong vòng 15 ngày;

- Đơn vị tư vấn sẽ lo việc in ấn tài liệu và nộp phê duyệt;

- Đơn vị chủ đầu tư hỗ trợ đơn vị tư vấn các tài liệu liên quan đến dự án.

 

2. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện viết:Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự kiến trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày chủ đầu tư cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến công việc. 

Thời gian thẩm định: Tùy thuộc quyết định của cơ quan nhà nước.

 

3. Sản Phẩm sau khi thực hiện công việc

- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Cuốn báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Rất mong sự hợp tác của Quý công ty!     

                                                                         

Liên kết:

Công ty môi trường, Xử lý nước thải

Lập dự án, Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Dịch vụ lập dự án

Thẩm định dự án

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien