Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Au-Pagolac

Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là ...

Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Trong công tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường là công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu để giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được những diễn biến môi trường từ các hoạt động xử lý, sản xuất…và từ đó có thể đề xuất và thực hiện những giải pháp, biện pháp nhằm hạn chế những tác động môi trường có thể có gây ra.

Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường, Quán bò 7 món Au-Pagolac đã phối hợp với Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh thực hiện công tác giám sát môi trường định kỳ cho Quán nhằm có đủ thông tin, số liệu tin cậy phục vụ công tác bảo vệ môi trường tại Quán cũng như báo cáo lên cơ quan quản lý môi trường theo luật định.

Mục tiêu của báo cáo

  • Trên cơ sở công tác lấy mẫu, phân tích và so sánh với các Quy chuẩn môi trường áp dụng hiện hành, Quán sẽ đánh giá được hiện trạng môi trường nội tại.
  • Đánh giá hiện trạng môi trường của Quán thông qua các kết quả đo đạc phân tích môi trường nhẳm đánh giá hiệu quả cũng như những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường đang áp dụng tại Quán.
  • Báo cáo tình hình hoạt động và hiện trạng môi trường của Quán bò 7 món Au-Pagolac hiện nay lên cơ quan quản lý môi trường theo luật định.

Tổ chức thực hiện

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ của Quán bò 7 món Au-Pagolac do Công ty  Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh thực hiện.

 

 

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien