0918755356

__________________
0903034381

__________________
0918755356

__________________
Tư vấn lập dự án

__________________
Tư vấn môi trường

__________________
Tư vấn thiết kế

__________________
Hành chánh-Nhân sự

 

MẪU SỔ ĐĂNG KÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

logo1MẪU SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

 DOWNLOAD MẪU TẠI ĐÂY

 


 

CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ trụ sở:

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

STT

Tên cổ đông

Địa chỉ

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Số và ngày cấp giấy chứng nhận vốn góp

Chữ ký cổ đông

Giá trị vốn góp (đồng)

Phần vốn góp (%)

Loại tài sản góp vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

%

TM

xxx

01/GCN                Ngày cấp:

2

%

TM

xxx

02/GCN                Ngày cấp:

TỔNG CỘNG

000

100%

Ngày đăng ký sổ cổ đông: ……………

                                                           TP. HCM, ngày         tháng         năm 2011

                                                                       ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                                                                     GIÁM ĐỐC / CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

                                                                                              ……………………..

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

158-Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, Tp HCM

Hotline: 0839118551 - 0839118552 - Fax: 08.39118579

VP Hà Nội: P317, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0918755356

Website: www.xaydungduan.comwww.lapduan.com.vn

 

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan

Hotline 1: 0918755356 
Hotline 2: 0839118552

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

xay-dung-phuong-anh

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

 
 

 

 

 

  :                         

 

How To Quit Smoking
Infographic BLOG