MẪU SỔ ĐĂNG KÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

logo1MẪU SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

 DOWNLOAD MẪU TẠI ĐÂY

 


 

CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ trụ sở:

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

STT

Tên cổ đông

Địa chỉ

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Số và ngày cấp giấy chứng nhận vốn góp

Chữ ký cổ đông

Giá trị vốn góp (đồng)

Phần vốn góp (%)

Loại tài sản góp vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

%

TM

xxx

01/GCN                Ngày cấp:

2

%

TM

xxx

02/GCN                Ngày cấp:

TỔNG CỘNG

000

100%

Ngày đăng ký sổ cổ đông: ……………

                                                           TP. HCM, ngày         tháng         năm 2011

                                                                       ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                                                                     GIÁM ĐỐC / CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

                                                                                              ……………………..

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

158-Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, Tp HCM

Hotline: 0839118551 - 0839118552 - Fax: 08.39118579

VP Hà Nội: P317, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0918755356

Website: www.xaydungduan.comwww.lapduan.com.vn

 

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan

Tư Vấn Khách Hàng: 0903034381 - 0839118552
 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh

logo1 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGO

                   

 

How To Quit Smoking
Infographic BLOG